Videofilmer

  1. Välj Video du vill titta på. Det finns flera sidor med filmer
  2. Tryck Playknappen
  3. Se filmen större genom att klicka på fyrkanten i videons högra hörn