Video / Film – Vilka fotoprogram finns i vår studiodator?

Vilka fotoprogram finns i fotografens dator, se vår film

Bildredigering är så mycket mer än Photoshop och Lightroom. Det är och kommer vara basprogrammen i min studiodator även framöver. Men det finns ett antal spännande andra program som var och sig fyller ett behov att göra något bättre, snabbare eller enklare än nämnda Photoshop och Lightroom.

I denna film / video tittar vi in i datorn i fotostudion och se vilka bildredigeringsprogram som finns där. Det är ingen fotokurs om hur man jobbar i olika program utan vad jag använder och till vad.

Se gärna videon / filmen i helskärm och i högsta upplösning för att se detaljer.