Utökad satsning på videofilmer

En av satsningarna inför 2020 (som påbörjades redan i slutet av 2019) var att spela in fler videofilmer. Idag 4 januari kom exempelvis ett fototips om hur man lägger till 2020 som mapp i Lightroom Classic. I menyn längst upp finns ett val Videofilmer. Nu är denna utbytt mot en ny funktion där du lättare […]