Sammanställning Systemkamera fortsättning med bildredigering kväll 1

Dags för att sammanställa kväll 1 för Systemkamera fortsättning med bildredigering kväll 1. Gruppkurs våren 2022 i samarbete med Sensus Kalmar. Denna gång valde jag att spela in en videosammanfattning. Den tar inte upp allt men en hel del av det vi talade om.

Se även andra filmer som jag spelat in och som finns här på fotokurskalmar.se. Det finns även möjlighet att prenumerera på när ny info kommer. Då kommer det ett e-post när ny info läggs ut.

Bildspelet från kvällen