Lärare

Magnus Johnsson, fotograf och ägare av Fototjänster i Kalmar. Började med fotokurser på Vuxenskolan i Nybro och Sensus i Kalmar 2007. Sedan 2011 egna fotokurser i grupp och privat. Privatkurser både i egna lokaler samt på distans. Företagskurser ute hos företagen. Förbereder mig noga inför en fotokurs och tycker supporten som kommer efteråt är lika viktig. Lägger upp innehållet i en fotokurs efter en basmall men med anpassningar efter elevens intresse och kunskapsnivå.