Fotokurser på nytt sätt till hösten 2017

Fotokurs

Fotokurser på nytt sätt hösten 2017

2017 är det tioårsjubileum på fotokurser för mig. Det började med gruppkurser på Sensus och Vuxenskolan. Man har lärt sig mycket under årens lopp. Vad som fungerar och vad som inte fungerar. Olika sätt att utbilda och hur man lär ut. Vad eleverna vill lära sig och vad som är för smalt att hålla utbildning om.

Sommaren 2017 flyttar vi till centralt belägna lokaler i Kalmar. Det kommer att finnas tillgång till två stora fullutrustade rum att hålla utbildningar i. Både i grupp och enskilt. Sedan finns det distansutbildning för den som inte kan komma, eller har för långt att åka. Workshops, kortutbildningar och längre utbildningar. Kvällstid och helger. Ibland på dagtid. Kan man vrida på detta, finjustera och införa lite nytt? Jag tror faktiskt det. Har några spännande tankar som jag skall försöka få ner till konkreta tjänster. Tekniskt har jag redan börjat att förbereda några av dem.

Så när sommaren är slut och hösten börjar kommer det en helt ny kurskatalog. Där kommer det nya att finnas med. Men det är långt till sommaren. Det finns många spännande fotokurser i kurskalendern redan nu i vår.